Sentosa Hotel shenzhen(Taoyuan Branch Store)

Tower B, Jinniu square, Tianxia International Center, the intersection of Taoyuan road and Nanguang Road,Nanshan District,Shenzhen,Guangdong

Sentosa Hotel shenzhen(Taoyuan Branch Store)Over view
All Photos

Sentosa Hotel shenzhen(Taoyuan Branch Store)

Tower B, Jinniu square, Tianxia International Center, the intersection of Taoyuan road and Nanguang Road,Nanshan District,Shenzhen,Guangdong